OM OSS

Vi ger en möjlighet för små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att få stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. Vi verkar också för att öka företags konkurrenskraft genom marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro genom exempelvis prototyputveckling, forsknings- och expertstöd för teknisk utveckling och innovationsvärdering. Syftet är att främja tillväxt i små och medelstora företag, i samverkan med universitet, institut och en teknisk datacenter provmiljö. Verksamheten startade i september 2015 och koordineras av Luleå tekniska universitet.

Vi har möjlighet att finansiellt stötta:
1) Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
2) Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
3) Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö
4) Marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro

Målen inkluderar bland annat att:

  • Forskning och utveckling har bidragit till att fler SMF i Norrbotten och Västerbotten har erbjudanden och gör affärer i eller med datacenterbranschen
  • Regionala SMF har ökat sin förmåga att initiera affärsrelationer och göra affärer med datacenterbranschen i Sverige och internationellt
  • Regionala SMF har samlats i nätverk för att baserat på forskning och innovation utveckla datacenterbranschen
För mer information om vad vi kan göra, se vår resultatfilm från det tidigare datacenterprojektet "FUI" nedan:

FINANSIÄRER


KOORDINATOR