Logotyper att ta med vid samverkan med projektet

Vi skulle vilja att ni tog med 5st logotyper från vår sida när ni samarbetar med projektet. Beroende på om "produkten" är på svenska eller engelska så ska olika logotyper användas.

1. Projektlogotypen (Samma på svenska och engelska.) Finns i länken längst ned i blått.


2. EU logotypen  (Finns både på svenska och engelska.) Finns här i olika format: 

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet/logotyper/logotyp-for-eu-finansierat-stod.h...

Just denna logotyp MÅSTE vara lika stor eller något större än övriga logotyper. 


3. Region Norrbotten (Samma på svenska och engelska.) Finns här i olika format:
https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Grafisk-profil/


4. Region Västerbotten (Samma på svenska och engelska.) Finns här i olika format:
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-riktlinjer/grafisk-profil/logotyper


5. Luleå tekniska universitet (Finns både på svenska och engelska.) Se nedan


Alla logotyper kan laddas ned här (dock ej i alla format)

https://www.dropbox.com/sh/dyu82txxhvhd0ce/AADSIqCXVi9D9qChNr5PO1vea?dl=0