EVENEMANG

Datacenter & moln konferenser

Nedan följer en lista på ett antal konferenser, både nationella och internationella, inom datacenter och moln området. Projektet kommer att delta på vissa av dessa konferenser, markerade med blått nedan. Hör av dig om du vill boka in ett möte med oss där och då.

Vill du delta på någon av konferenserna?

Projektet kan hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag i Norrbotten eller Västerbotten, och som vill in i eller som redan är inne i datalagrings- och bearbetningsbranschen, att hitta internationella kontakter, kunder och affärer. Vi kan erbjuda stöd för resa, boende, konferensavgift och rådgivning. Kontakta oss för mer information.


GENOMFÖRDA MÖTEN

Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri, 24:e mars 2021, kl 09.00-12.00, Digitalt via Zoom och Wonder
Välkommen till en inspirerande halvdag om datacenterbranschen i Sverige! Datacenter Innovation Region och Data Centers by Sweden inbjuder till en digital halvdag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige. Dagen innehåller dagsfärska inspel från det svenska datacenterlandskapet om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Vi samtalar om hur ett starkt branschspecifikt ekosystem kan bidra till innovationer och branschutveckling. Vi får också inspel om vad etableringar av elintensiv industri innebär för en region och Sverige. Tillsammans för vi en dialog om branschutvecklingen och hur idéer och innovationer för datacenterbranschen kan utvecklas för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Sist, men inte minst, avslutar vi med ett digitalt mingel i verktyget Wonder.

Webinar: Jämställda affärer & verksamheter
22 sep, Är du intresserad av hur jämställda affärs- och verksamhetsmodeller kan gagna ditt företag, din organisation, din verksamhet?  https://www.facebook.com/events/319395662477474/

Tre webinarium inom Jämställda affärer & verksamheter
Möte via Zoom om hur  jämställda affärs- och verksamhetsmodeller kan gagna ditt företag, din organisation, din verksamhet.
16 juni: Osynligt kundvärde
26 aug: Osynlig kompetens
22 sep: Vad är egentligen kompetens?

28 januari, 2020, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige i samband med Västerbotten på Grand. Dagens huvudtema var hållbarhet och bjöd på goda exempel, trender och dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick också information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

9 oktober, 2018, Skellefteå frukostmöte: Datacenter Innovation Region - möjligheter för regionens företag
I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett unikt regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar.

29 januari, 2019, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige i samband med Västerbotten på Grand. Dagen innehöll dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt och det diskuterades hur vi ska gå vidare tillsammans nationellt inom området.

30-31 januari, 2019, Luleå, Forum Jämställdhet
2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Deltagande via systerprojekt, bl a Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business. Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige. Presenteras av LTU-forskare Jeaneth Johansson & Maria Udén.  
 
19 februari, 2019, Skellefteå, Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu
Vad händer lokalt inom AI i Skellefteå? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi bjudit in tre aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.

12 mars, 2019, kl 15-19, Lycksele, Invigningen av vårt nya kontor

Välkommen till invigningen av näringslivskontoret i Lycksele och det kontor som vi har där tillsammans med LTU Business. Mer information om kontoret finns här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Etablering-av-Lyckselekontor-1.185725
 

13 mars, 2019, Luleå, Gender Contact Point-dagen

Datacenter Innovation Regions samarbetsprojekt välkomnade till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenterades och diskuterades av företag, forskare och andra medverkande aktörer.

3 maj, 2019, Boden, Frukostmöte
Presentation av projektet under frukostmöte i Boden Business Park samt information om Blockkedjor och PR inför Blockchain North.

22-23 maj, Mötesplats Lycksele
Projektet ställde ut i en monter under mötesdagarna.

7 maj, 2019, Lycksele, AI-frukost: Kort och konkret om Artificiell Intelligens
Vad händer lokalt inom AI och hur kommer man igång med att jobba med det?

9 maj, 2019, Boden, Blockchain North
Norrlands största blockchainkonferens. Temat för 2019 års konferens var världsförbättring, med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt. Bland annat talade Olof Schelén om den forskning som görs om energieffektivisering inom blockkedjeteknologin på LTU.  De som anmälde sig fick också en chans att besöka datacentret Boden Type DC. Läs mer på: www.blockchainnorth.se
Läs en artikel om eventet här: https://bodenbusinesspark.com/sv/nyheter/22--norrlands-storsta-blockchainkonferens-ar-tillbaka?fbclid=IwAR139Atq6ee2-uXTXXL3LUOGpvtOaPi5gmhYXIgARKAj7F3kGqLKALJRCl8
och här: https://jolix.se/blog/posts/2019/may/blockchain-north-2019-i-boden/?fbclid=IwAR2yxPq7WA-4AxV0s-vcihKKgajI_YiiG7iyAA_cx-i7wf7WF7lXfNDAu6I
Se en video från eventet här: https://youtu.be/6c0ujMuJ2P8

28 januari, 2020, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige i samband med Västerbotten på Grand. Dagen tema var hållbarhet.