ERBJUDANDE TILL FÖRETAGEN

Projektet kan stödja små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inom bland annat nedanstående områden:

  • Marknads- och konkurrensanalys
  • Affärsutvecklingsstöd och att hitta säljkanaler och potentiella kunder
  • Hjälp till forskning och utveckling samt att hitta parter för forskningssamverkan
  • Information, rådgivning och vägledning inom området datacenter och moln
  • Stöd med processledning och att hitta rätt expert för att öka ert företags konkurrenskraft
  • Rådgivning och verifiering rörande kommersialisering och tillgång till innovationssäkringsverktyg
  • Nyttjande av provmiljö för utveckling, test och demonstration av nya och förbättrade tjänster och produkter. För mer information, klicka här
  • Stöd i att utveckla mångfald och jämställdhetsarbetet, exempelvis genomgång av jobbannonser och webbsidor för råd rörande förbättrad jämställdhet. Läs mer här.


Vi är lyhörda för förfrågningar om behov för att skräddarsy stöd till just ert företag. Kontakta oss.