Företagserbjudande inom Mångfald & Jämställdhet

I Sverige är bara 20 % av de anställda inom IT-sektorn kvinnor, och inom Datacenterbranschen är könsbalansen än sämre. Potentialen för förbättring är stor.

Hur kan ett företag hjälpa till att fler kvinnor söker sig till mansdominerade branscher?  Hur skapar vi en attraktiv och jämställd arbetsplats? Vad är hållbar rekrytering? Hur integrerar vi genus och jämställdhet i rekryteringsprocesser? Hur kan kunskaper om genus, jämställdhet och mångfald ge företag fler affärer?
 
Projektet kan hjälpa till att utveckla företags affär på flera olika sätt.

Vi erbjuder utveckling inom exempelvis:

   •    Genomgång av jobbannonser  för råd rörande förbättrad jämställdhet och kompetensförsörjning
​​​    •    Genomgång av kommunikationsmaterial, webbsidor etc för råd rörande förbättrad jämställdhet
    •    Konsultation i jämställdhetsintegrering av affärs- och verksamhetsprocesser
    •  Inbjudan till seminarier i genus, jämställdhet och mångfald för att lära sig mer inom området

Verktyg

Verktyg så som handböcker är en del av ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och integrering av ett genderperspektiv i verksamheten. Detta arbete syftar bland annat till att få ett breddat rekryteringsunderlag och att öka kvalitén i all verksamhet. Nedan finns ett antal verktyg med konkreta förslag på hur man kan arbeta med dessa frågor.

Normkritik

Våra projektpartners är företag som deltar aktivt i projektsamverkan med forskare och får nytta av forskningsresultat, lärande och kunskap inom praktisk jämställdhetsintegrering. De bidrar med ett företagsperspektiv i projekt och innovationsprocesser. Ökad kunskap om och medvetenhet inom jämställdhet och mångfald skapar tillväxt och ett inkluderande, hållbart samhälle.

Projektet arbetar normkritiskt för inkludering och utveckling i den interna och externa projektverksamheten.
Detta innebär bland annat att arbeta för:

  • Synliggörandet av hur begränsande normer styr och fördelar makt
  • För att skapa en god arbetsmiljö och öka effektivitet och kvalitet
  • För att på ett reflekterat och medvetet sätt genomföra uppdrag med god kvalité och i enlighet med verksamhetens målsättningar


Läs vidare kring hur man arbetar mot jämställd rekrytering här och jämställd kommunikation här.

Exempel på case i projektet

Nedan finns två exempel på företag som projektet har arbetat med Elastisys, Acon och  Team Tools.
Hör företagen själva berätta om samarbetet och vilket arbete som gjorts.

Länktips

Styrelseakademin Jobbar för mångfald i styrelser  http://styrelseakademien.se/
Rättviseförmedlingen  Verkar för att bredda urvalet av kompetens  https://rattviseformedlingen.se/
AllBright  Arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder  http://www.allbright.se/