Insatser för företag


VI ERBJUDER MÖJLIGHETER för små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att utveckla sina tjänster och produkter inom området datacenter och digitala tjänster.


Öka företagets konkurrenskraft genom:

• marknadsanpassning

• marknadskommunikation

• marknadsnärvaro

Utveckla företagets idéer och produkter genom exempelvis innovationsvärdering, prototyputveckling, forsknings- och expertstöd.

Tillsammans främjar vi tillväxt i regionen genom samverkan mellan företag, samhälle, universitet, institut och ett avancerat datacenter-labb.


Innovationsutveckling

UTVECKLA FÖRETAGETS INNOVATIVA IDÉER.
Vi erbjuder verktyg för att utveckla innovationen eller idén vidare till en konkurrenskraftig produkt.

• INNOVATION DUE DILIGENCE®
Metoden belyser den verkliga potentialen i din affärsidé – nuläge, framtid och rådgivning för nästa steg.

• UTMANINGSDRIVEN INNOVATIONSWORKSHOP
Skapar samsyn i en grupp kring idéer och strategiska vägval för att utveckla nya produkter eller nå nya marknader.


Affärsutveckling

VILL NI VÄXA genom nya affärer, nya marknader, nya investeringar? Vi hjälper er att kartlägga nuläget, analysera möjligheter, definiera strategier och ta fram handlingsplaner.

• SÄLJ- OCH EXPORTCOACHING
Handledning och rådgivning av coacher som konkret hjälper företaget att nå sina mål.

• TILLVÄXTSTRATEGIER
Vi erbjuder en bredd av verktyg för affärsutveckling som VALUE PROPOSITION CANVAS och BUSINESS MODEL CANVAS för utveckling av nya affärsmöjligheter och affärsmodeller genom att visualisera värdeerbjudanden, prioritera kunder och aktiviteter samt att göra strategiska val.


Produkt- och tjänsteutveckling

TEKNISK EXPERTIS för analys, design, utveckling av prototyper, produkter och tjänster.

• FÖRSTUDIER
Tekniska experter, många av dem med forskarbakgrund, kopplade till LTU, RISE, annan akademi eller näringsliv, hjälper till med genomlysning av frågeställningar och innovationer.

• SYSTEMDESIGN
Systemdesign och teknisk arkitektur för innovativa produkter, såväl fysiska produkter som tjänster.

• TEKNISK UTVECKLING
Utveckling och verifiering av produkter, inklusive prototyper och vidareutveckling.


Datacenter labbmiljö

På testdatacentret ICE på RISE Research Institutes of Sweden möjliggör fullskaliga tester, till exempel inom kraftförsörjning, kylning och ventilation, dataanalys och edgetillämpningar.

• BIG DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING
Testdatacentret erbjuder tjänster inom Big Data Analysis och maskininlärning. Exempel på resurser är ICE Hadoop-tillämpning HOPS, ICE experimentella Kuberneteskluster EKC, verktygsexperter, analytiker och nyttjande av RISE egen data.

• MOLNBASERAD PROVMILJÖ FÖR DATACENTER
Testa optimerad infrastruktur. Bygg utvecklingen av hård- och mjukvarulösningar på fakta från ett fullskaligt datacenter med molnklustret Experimental Compute Cloud.

• TEST AV NYA TEKNOLOGIER
Testa den senaste datacenterteknologin samtidigt som du mäter hundratals miljöfaktorer. Vårt vetenskapliga team kan hjälpa till att tolka resultaten av försöken i testdatacentret.

• TEST AV ENERGIEFFEKTIVA KONCEPT
Testa koncept för cykliska energisystem i datacenter. Tillgång till olika uppställningar och möjlighet att mäta kvalitet på inkommande och utgående resurser för optimering av systemet.


Marknadsnärvaro

KONFERENS- OCH MÄSSDELTAGANDE inklusive utformning av utställarplats och monter. Besök nationella och internationella mässor och knyt nya kundkontakter.

• KONFERENS- OCH MÄSSDELTAGANDE
Företag inriktade på innovation och tillväxt deltar för att visa upp det egna erbjudandet, bekanta sig med andra aktörers erbjudanden samt knyta kontakter och föra dialog med potentiella partners.

• UTSTÄLLARPLATS OCH MONTERMATERIAL
Delta som utställare, få hjälp med utformning av monter och framtagande av montermaterial.

• KUNDBESÖK
Vi hjälper till med besök hos befintliga eller nya kunder, för att öka och stärka kontaktnätverket, och för att genomföra affärer!


Marknadskommunikation

UTVECKLING AV företagets kommunikation i tryckt och digital form, inklusive arbete med innehåll och layout. Media som visar upp företagets kunderbjudande eller verksamhet.

• MARKNADSKOMMUNIKATION
Tillgång till erfarna kommunikationskonsulter som hjälper er att nå ut på marknaden.

• FILM
Produktion av film som kommunicerar företagets erbjudande. Stöd i arbetet med innehåll, manus, film, klippning, voice-over etc. Drönarfilmning.

• WEBB OCH TRYCKT MATERIAL
Utveckling av kommunikationsmaterial för marknaden, stöd i arbetet med innehåll, bilder, layout och tryckning etc.


Jämställdhet och mångfald

UTVECKLING AV företagets mångfald- och jämställdhetsarbete. Vi går igenom jobbannonser, kommunikationsmaterial och webbsidor. Vi erbjuder konsultation och workshops för jämställdhetsintegrering av affärs- och verksamhetsprocesser.

• INKLUDERANDE REKRYTERING
Vi utgår från företagets behov, går igenom hur rekryteringsprocessen ser ut, och presenterar konkreta förslag för hur den kan stärkas ur ett jämställdhetsperspektiv.

• KONSULTATION
Erfarna experter hjälper till med jämställdhetsintegrering av affärs och verksamhetsprocesser samt rådgivning för upprättande av jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan.

• SEMINARIER
Utifrån företagets unika behov skräddarsyr våra jämställdhetsexperter föreläsningar och seminarier inom områdena genus, jämställdhet och mångfald.


Miljö och energi

BLI MILJÖVÄNLIGARE och mer energieffektiv och därmed mer konkurrenskraftig. Konkreta åtgärder med fokus på energieffektivisering och värmeåtervinning:

• MILJÖPOLICY & MILJÖCERTIFIERING
Utveckling av miljöpolicy och miljöledningssystem enligt ISO 14001. Certifiering enligt exempelvis Fossil Free Data label.

• ENERGIEFFEKTIVISERING OCH ENERGIÅTERVINNING
Analys av företagets anläggning ur energisynpunkt. Kan energiförbrukningen minska? Kan överskottsvärme återanvändas eller säljas vidare? Vi visar lyckade exempel och förbättringsområden att jobba vidare med.

Ovanstående material finns även som en folder i pdf format nedan:

Folder .pdf